Consultancy

Consultancy voor veranderingsmanagement

Vaak vergt de invoering van veranderingen externe begeleiding en ondersteuning. Rinus en Marja kunnen die diensten vanuit jarenlange ervaring bieden. Veranderingsmanagement is bij ons geen academische benadering, maar een resultaatgerichte én pragmatische procesbegeleiding waarbij met name onze praktische managementervaring, samen met uw eigen aanpak, een centrale rol vervult. We maken samen met u een plan van aanpak op basis van wat op dat moment nodig is voor uw organisatie, uitmondend in de beschrijving van gewenst waarneembaar gedrag.

“Wanneer je een schip wilt bouwen, breng dan geen mensen bij elkaar om hout aan te slepen, werktekeningen te maken en taken te verdelen, maar leer ze te verlangen naar de eindeloze zee.”

Contact?