Groepscoaching

Bij groepscoaching helpen we u en/of uw medewerkers zich bewust te worden van het eigen functioneren en specifieke taken beter te kunnen volbrengen. Groepscoaching ondersteunt teams in hun ontwikkeling naar een succesvol(ler) team. Uitgangspunt bij groepscoaching is om elkaar binnen het team echt te ontmoeten, je te verdiepen in de drijfveren en de competenties van de ander, waardoor er echte verbinding binnen het team komt. Daardoor ontstaat een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het behalen van de organisatiedoelen, die daarna op een effectieve en efficiënte manier bereikt worden. Want door te leren van en met collega’s komen medewerkers tot nieuwe inzichten, die leiden tot meer plezier in het werk en een beter resultaat.  

“Telkens als we denken dat het probleem ergens ‘daar buiten’ zit, dan is precies die gedachte het echte probleem.”

Stephen R. Covey

Contact?