Servant Leadership

Bij al onze diensten is dienend leiderschap uitgangspunt. Een dienend leider stelt de belangen van anderen op de eerste plaats, heeft de wijsheid om te zien wat nodig is, de capaciteiten om daar iets mee te doen en de moed om daarnaar te handelen. Servant Leaders zijn leiders die niet blijven hangen in denksystemen waarvan al lang is aangetoond dat die niet meer werken. Servant Leaders kijken over de grenzen van vandaag en morgen en gaan zorgvuldig om met hun organisatie en met hen die hun organisatie vormen: de mensen. 

De dienstbare leider kenmerkt zich door een tiental karakteristieken, te weten:

1

Luisteren

Openstaan voor wat gezegd wordt en juist niet gezegd wordt

2

Emphatie

Mensen accepteren en (h)erkennen in hun specifieke en unieke persoonlijkheid

3

Heel maken

Mensen helpen “heel” te worden, in harmonie met zichzelf en met anderen

4

Bewustzijn

Op scherp staan; communicatie met lichaam, geest en hoofd

5

Overtuigen

Met argumenten overtuigen en consensus vinden, niet dwingen of afdwingen

6

Conceptualiseren

Goed kunnen dromen met een realiteitszin

7

Vooruitzien

Consequenties en beslissingen kunnen voorzien

8

Rentmeesterschap

Beheren in plaats van bezitten

9

Inzet voor mensen

Beseffen dat de intrinsieke waarde van mensen veel meer is dan hun functie

10

Bouwen aan gemeenschap

Onbegrensde aansprakelijkheid nemen voor de specifieke gemeenschap 

“Diegenen die je dient groeien als persoon, worden gezonder, wijzer, vrijer, zelfstandiger en ontwikkelen zich zo dat ze zelf ook Servant Leader willen worden.”

Robert K. Greenleaf

Contact?